MAKO Pellets - PRODUCENT PELLETU DRZEWNEGOINFO O SPECYFIKACJI


Wartość opałowa oznacza tą samą ilość ciepła, która wydziela się podczas całkowitego spalania natomiast nie uwzględnia ciepła, jakie można uzyskać z kondensacji pary wodnej, jak i spalin.

Zawartość popiołu – Biomasę – zwłaszcza drzewną – cechuje także niższa w porównaniu z węglem zawartość popiołu, co w odróżnieniu od niskiej gęstości jest sporą zaletą paliw biomasowych. Jeśli podczas spalania biomasy powstaje większa niż zazwyczaj, przekraczająca 0,5-12,5% ilość popiołu, świadczy to o obecności zanieczyszczeń. Dowodem na obecność zanieczyszczeń obojętnych, np. pochodzących z placu, na którym składowano surowiec, jest większa zawartość krzemionki w popiele. Nie zawierający szkodliwych substancji popiół pochodzący ze spalania biomasy nadaje się do wykorzystania w charakterze nawozu mineralnego.


Wilgotność ma znaczenie nie tylko jako czynnik decydujący o wartości opałowej i emisji zanieczyszczeń, jest również istotna z uwagi na technologię spalania, transport, magazynowanie, automatyzację podawania do kotła i warunki jego eksploatacji. Nawet najlepszy pellet źle przechowywany traci swoje właściwości. Wilgotność bezwzględna drewna to wyrażony w procentach stosunek wody zawartej w drewnie do masy drewna w stanie całkowicie suchym. Wilgotność względna drewna to stosunek masy wody, zawartej w drewnie do masy drewna w stanie mokrym, wyrażony w procentach.


Frakcja – długość pelletu do 30 mm oraz średnica 6 mm.

makopellets

Pellet ze słomy


Jesteś hodowcą? Pellet Agro jest dla Ciebie rozwiązaniem na ściółkę. Jest w 100% ze słomy i idealnie nadaje się dla drobiu oraz koni. Słoma pozyskiwana jest od lokalnych przedsiębiorców oraz własnych gospodarstw rolnych.

Produkt ten cechuje się wysoką wchłanialnością wilgoci. Dzięki swoim właściwością pellet słomiany nie powoduje alergii, doskonale pochłania zapach oraz opary amoniaku co pomaga redukować nieprzyjemną woń.

ZapiszZapisz